શોધીએ છીએ

ક્યારેક અનુભવોમાંથી અમૃત શોધીએ છીએ,

ક્યારેક અમૃત વલોવી જહર શોધીએ છીએ.

 

 

કદી મનનાં ઉપવન ખૂંદીને અહંને શોધીએ છીએ,

ને અહંના એ કાદવને ખૂંદી કમળ શોધીએ છીએ.

 

 

ઉજાગરા સદીઓથી સદી ગયા છે અમને તોય,

દીવો લઇ કદી પેલી નિંદરને શોધીએ છીએ.

 

 

વાતો કડવી કરી કરી સ્વજનોને દુભવ્યા છે,

હવે એમનાં દિલમાં મધુરપ શોધીએ છીએ.

 

 

કરી અલવિદા વતનને વસ્યા પરદેશ જઈ,

હવે વતનની પેલી મીઠાશને શોધીએ છીએ.

 

સમંદર ને સરોવરને ચાલ્યા ઠોકરે ઠેલી

હવે મૃગજળમાં કાં જળ શોધીએ છીએ?

 

 

કદી ન આપ્યો આદર જેને ન હૂંફ આપી છે,

એની પાસેથી હવે સમભાવ શોધીએ છીએ.

 

 

સમજતો કેમ નથી જીવડા, વાવ્યું નથી જે,

એ લણવા માટે શી વરાપ શોધીએ છીએ?

 

                                                      __ જયંતી

દીવા નીચે અંધારું અને દીવા ઉપર મેંશ,

જગને અજવાળે તોય ન ભાળે દિન ઉજેશ.

                                                         .

***

 

આંખે એની સાગર લહેરાય, છલકે તો આંસુ થાય;

હૈયે ભલે અગન બળતો, તોય છલક્યે હૂંફ વરતાય.

                                                                     .

***

 

અમે વરસાદી વાદળ સાજન, તમે અષાઢી વીજ;

થઈ કટારી હૈયે ભોંકાયાં, કેવી તમારી આ રીસ?

                                                                   .

***

 

વાયદો કીધો મળવાનો ને વહી ગયાં મલક પાર,

વાયદો તો હતો વરવાનો, કાં રઝળાવ્યાં મઝધાર?

                                                                       .

***

 

તમે સમણામાં આવ્યાંતાં ને કીધીતી એક વાત,

ભેગાં જીવશું, ભેગાં મરશું એ શાંને ભૂલ્યાં પરભાત?

                                                                         .

***

 

વિશ્વાસે હંકાર્યું હતું અમે તો મધ દરિયે વહાણ,

હલેસાં સંતાડી બેઠાં તમે, નહોતી અમને જાણ.

                                                                .

***

 

દીકરાને ભણાવ્યા કોલેજે મોકલી,

હવે ભણીએ છીએ અમે એની પાસેથી;

કોમ્પ્યુટરની કરામતો,

પૂછી પૂછી ભૂલી ભૂલી ફરી ફરી.

                                               .

***

 

અમે નીકળ્યાતા જીતવા જગને,

હાર્યા ખુદ સ્નેહીઓ, સ્વજનોથી.

                                             .

***

 

મુસલમાનો કો ભી બુતપરસ્તી માફ હોતી હૈ,
જબ મહેબુબા કી હસીં મુરત સામને
હોતી હૈ.

                                      .

***

ચલો એકબાર ફીર સે મુહોબત કર કે દેખે,
કિસી હસીં મહેબુબા કે દર પે મર કે દેખે.

                                                           જ.

***

 

કેવો કોપ્યો આ કાળ જે કોળિયો કરી ગયો,

આતકવાદી જે હતા તેમનેય ભરખી ગયો.

                                                         .

***

 

 

વતનની યાદ આવે છે ને ભલે રુએ છે આખડી,

માયા ડોલરની છૂટતી નથી શી દશા છે આપડી!

                                                                    .

***

ગે રહેવાનુમન હતુ પણ જતે વહોર્યો વનવાસ,

ડોલર પાછળ દોડિયા, પછી ક્યાથી મળે સહવાસ?

                                                                       .

***

ઉજાગરા બહુ રે કીધા, કીધા બહુ પરયાસ,

ભગ્યમા હતુ તે પામીયા, વધુની શુ આશ?        

                                                             .

***

અમે આવ્યાતા આશ લઈને, રહેશુ રે સગાથ,

તમે પરવરિયા અમને મેલી રેઢા છોડી સાથ.

                                                                .

***

 

વાદળ તો વરસ્યા નહી, વીજ ન ભરખી અમ જાત,

સાજણ વીણ અમે રહ્યા મઝધાર, શુ દિ ને શી રાત?

***

 

વાયરા આવેરે વતનથી, લઈને નીતનીત રૂડા સંદેશ;

ખડી અમારી છતાય રોતી મન લાગે ન પરદેશ.           

                                                                          .

***

 

For more poems please log on to : http://gujaraties.blogspot.com